Op deze website worden cookies gebruikt om de website correct te laten functioneren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van BestCarDeals of die van een derde partij. 
Op onze website worden cookies gebruikt om: 
• functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies); 
• het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies); 
• om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies). 
 
Technische of functionele cookies 
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. 
Wij gebruiken de volgende technische cookies: 
- Het onthouden van uw voorkeur van de cookie instellingen (bewaartermijn is 30 dagen). 
 
Analytische cookies 
Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: producten en services, benchmarking, technische ondersteuning en accountspecialisten. 
Google Analytics bewaart de gegevens 18 maanden. 
 
Social media cookies 
Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de volgende cookies: Verificatie, veiligheid, advertenties, functies & services en prestaties. 
 
In- en uitschakelen van cookies 
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). 
Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt. 
 
Verwijderen van cookies 
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen. 
 
Links naar andere websites van derden 
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 
 
Uw wettelijke rechten 
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via info@bestcardeals.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via0174-760760 op maandag tot en met vrijdagtussen 9.00 en 17.00 uur. 
U heeft de volgende rechten: 
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; 
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben; 
• het laten corrigeren van fouten; 
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 
• intrekken van toestemming; 
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik; 
• overdraagbaarheid van gegevens. 
 
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 
 
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Contactgegevens BestCarDeals, Warmoezenierstraat 23, 2671ZP, Naaldwijk.
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.